Verenigingsstatuten per 13-05-2016

Op de Algemene Leden Vergaderingen van 27 juni 2015 en 22 juli 2015 werd het voorstel tot wijziging van de statuten van de Nederlandse Spanielclub (NSC) vastgesteld. De statuten zijn vervolgens op 17 september 2015 door de Raad van Beheer goedgekeurd en op 13 mei 2016 bij de notaris gepasseerd. Hiermee werd de wijziging van de structuur vastgelegd waaraan in de voorgaande vier jaar is gewerkt.

Download de statuten van de NSC