Huishoudelijk Reglement

Op de Algemene Leden Vergaderingen van 7 december 2014 en 22 juli 2015 werden de voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement (HHR) van de Nederlandse Spanielclub (NSC) vastgesteld. Vervolgens is het HHR op 17 september 2015 door de Raad van Beheer goedgekeurd. Achtergrond van de gewenste wijziging was de noodzaak om het HHR aan te passen aan de nieuwe statuten om zo sneller en efficiënter te kunnen werken, zoals van een moderne vereniging mag worden verwacht.

Download het Huishoudelijk Reglement van de NSC