De Nederlandse Spaniel Club

De Nederlandse Spaniel Club is de oudste en grootste rasvereniging van liefhebbers van de Engelse Cocker spaniel en Sussex spaniel en is opgericht in 1926.

De vereniging stelt zich ten doel het in stand houden van deze rassen, het bevorderen en nemen van maatregelen om deze beide rassen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Bovendien spant de vereniging zich in om contacten tussen fokkers en liefhebbers van de Engelse Cocker en Sussex spaniel te bevorderen.

Om de doelstellingen van de rasvereniging te bereiken hanteert de NSC het verenigingsfokreglement voor zowel Engelse Cocker als Sussex spaniel waarin hoge eisen gesteld worden aan de fokkers en aan de honden waarmee gefokt wordt. De NSC bemiddelt tussen fokkers en kopers indien zij aan dit reglement voldoen. Naast het bemiddelen bij verkoop van pups, bemiddelt de NSC ook bij het herplaatsen van Cockers en Sussexen.

Daarnaast organiseert de NSC allerlei activiteiten op kynologisch gebied, zoals lezingen, fokkersoverleggen en aankeuringen. In diverse regio's worden wandelingen georganiseerd en zijn er activiteiten in de vorm van de kampioenschapsclubmatch, huishondenshow, trimworkshops en de altijd populaire familiespanieldag. Tevens begeleiden zij als vereniging aankomende keurmeesters in hun opleidingstraject en nascholingstraject.

Vier keer per jaar verschijnt het clubblad “Spanielnieuws” en minimaal 3 x per jaar de digitale Nieuwsbrief, in beiden staat een verscheidenheid aan informatie.

De NSC is de eerste door de Raad van Beheer erkende rasvereniging voor Engelse Cockers en Sussex spaniels. De Nederlandse Spaniel Club vormt samen met andere erkende rasverenigingen de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Vanuit dit lidmaatschap van de Raad van Beheer moet de NSC aan bepaalde regels voldoen, staat zij in nauw contact met andere rasverenigingen.

Visie Gezondheid

In deze beladen tijd wat de fokkerij en gezondheid van honden aangaat, waar bijna dagelijks de media er in grote mate aandacht voor vragen, is het voor een rasvereniging van groot belang de met elkaar afgesproken regels na te leven.

Van de leden van de Nederlandse Spaniel Club mag verwacht worden dat zij daar correct mee omgaan, het gaat immers om onze zo geliefde rashonden. Gelukkig horen onze rassen niet tot een risico groep, maar als we niet zorgvuldig blijven omgaan met de huidig mogelijke en onvermijdelijke nieuwe onderzoeken die er zullen komen, dan zit je zo in een neergaande spiraal. Dat willen we uiteraard ten alle tijden voorkomen.

Natuurlijk kun je niet alles voorkomen, er zal ongetwijfeld in de toekomst weer een vervelende ziekte/afwijking worden ontdekt. Het bestuur zal dan ook altijd open staan voor nieuwe ontwikkelingen en deze met de fokkerscommissie en waar nodig met deskundigen bespreken. Met de leden kan er overleg worden gevoerd n.a.v. adviezen en oplossingen.

Onze reglementen zijn duidelijk. De lat ligt misschien hoog, maar we hebben met z’n allen afgesproken dat het niet te hoog is. Iedere fokker wil immers gezonde honden fokken die bij nieuwe eigenaren vele jaren vreugde en plezier brengen. Het mag en kan niet zo zijn dat er maatschappelijke problemen door gedrag en of hoge dierenartskosten ontstaan. De fokker is immers gehouden aan de Code van Ethiek. Dat betekent vanzelfsprekend dat de fokker ook de juiste nazorg behoort te geven. Als we dat met z’n allen nastreven is dat het hoogst haalbare en kan alleen maar ten goede komen aan onze honden.